الهام عزیزی حریری

استاد الهام عزیزی حریری

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک رشته ریاضی

تدریس دروس رشته ریاضی دبیرستان حسابان فیزیک ریاضی و دیفرانسیل

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی بیرجند

نظرات شاگردان