استاد الناز رهبر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدتی تدریس خصوصی داشتم همچنین برنامه ریزی دقیق برای کنکور هم دارم.


مدارک تحصیلی

  • کاردانی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی