امیر رفیعی شادان

استاد امیر رفیعی شادان

تدریس دروس ریاضی و فیزیک وشیمی دبیرستان و کنکورو همچنین دروس ریاضی1و2 دانشگاهی توسط دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 موازنه انرژی و مواد شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران شهریار - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان