استاد ابوالفضل رفعت

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب ابوالفضل رفعت توانایی تدریس دروسی انتخابی را در هر سطحی دارم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اراک

افتخارات تحصیلی

  • بنده دارای 15 مقاله داخلی بین المللی و سه مقاله ISI و چهل ساعت کارگاه آموزشی می باشم