رسول راعی

استاد رسول راعی

تدریس خصوصی دروس ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل و دروس تخصصی مهندسی مکانیک توسط کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان و علم و صنعت تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان دینامیک ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 2 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی استاتیک و مقاومت مصالح معادلات دیفرانسیل ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

نجف‌آباد - اصفهان شاهین‌شهر و میمه - اصفهان اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان