سید پژمان سادات گوشه

استاد سید پژمان سادات گوشه

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان به روش تفهیمی و کاربردی , با بیان مناسب و قابل فهم برای دانش آموز در تدریس دانش نحوه انتقال دروس به ذهن مخاطب , مهمتر از دانش درس است.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

گرگان - گلستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه اراک

نظرات شاگردان