استاد مرتضی بحرینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل لیسانس دانشگاه صنعتی شریف و ارشد دانشگاه تهران رشته مهندسی نفت


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف