پوریا مهرابی

استاد پوریا مهرابی

تدریس خصوصی فیزیک توسط دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف فیزیک اول و دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی فیزیک کنکور رشته های ریاضی و تجربی جلسه اول رایگان، تماس بگیرید یا پیامک بزنید

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان زمین شناسی کنکور سراسری فیزیک عمومی 2 ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک عمومی 1

شهرهای تدریس

فردیس - البرز کرج - البرز تهران - تهران شهریار - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


سابقه تدریس دروس دبیرستان و دنشگاه از سال 90 ، تدریسیار دروس تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی ممتاز دورشته ای مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک

نظرات شاگردان