استاد پوریا مهرابی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سابقه تدریس دروس دبیرستان و دنشگاه از سال 90 ، تدریسیار دروس تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانشجوی ممتاز دورشته ای مهندسی هوافضا و مهندسی مکانیک