استاد مهشید پورنجار

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • تدریس یار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • دارای مقاله اریه شده در کنفرانس بین المللی
  • دارای مقاله در ژورنال ISI