محمدصادق پورجعفری

استاد محمدصادق پورجعفری

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان ،کنکور و المپیاد- برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت-مشاوره تحصیلی- دانشجوی پزشکی دانشگاه اصفهان،دارنده مدال نقره المپیاد زیست شناسی،نویسنده کتاب،چهارسال سابقه تدریس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان <br /> دارنده مدال نقره المپیاد زیست شناسی کشوری <br /> نویسنده کتاب الفبای گیاه شناسی <br /> نویسنده کتاب ایمنی شناسی پایه پزشکی <br /> چهارسال سابقه تدریس در مدارس سمپاد کشور <br /> چهارسال سابقه مشاوره و برنامه ریزی موفق

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی جانوری از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل از مدارس سمپاد
  • نفر برتر سال 89 و 90 همایش علوم پایه سمپاد
  • چهارسال سابقه مشاوره و برنامه ریزی موفق
  • چهارسال سابقه تدریس در مدارس سمپاد کشور
  • نویسنده کتاب ایمنی شناسی پایه پزشکی
  • نویسنده کتاب الفبای گیاه شناسی
  • مدال نقره المپیاد زیست شناسی

نظرات شاگردان