استاد آرش بحرانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

لیسانس از دانشگاه دولتی محقق اردبیلی وفارغ التخصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه اصفهان گرایش اتمی مولکولی .استفاده از تمام روشهایی کوتاه مدت یا بلند مدت برای رسیدن به درک صحیح از حل مسایل چه در زمینه کنکور چه در ضمینه تقویتی.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • چهار سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد استان فارس.تدریس خصوصی در مقطع دانشگاه و دبیرستان
  • شرکت در کنفرانسهای انجمن فیزیک ایران و انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و ارایه مقاله
  • عضو ستاد نانو ایران و پذیرفته شدن پایان نامه در این ستاد