مسعود عزیز

استاد مسعود عزیز

تدریس دروس فیزیک مقاطع دبیرستان (متوسطه 1و2)توسط کارشناس ارشد فیزیک هسته ای با مرک کارشناسی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تدریس دروس فیزیک و ریاضی دانشگاه های آزاد و علوم پزشکی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری فیزیک عمومی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه زنجان

نظرات شاگردان