فاطمه سادات حسینی

استاد فاطمه سادات حسینی

تدریس خصوصی فیزیک دبیرستان و فیزیک 1و2 کارشناسی،کوانتوم و مغناطیس و ترمودینامیک، ریاضی اول تا سوم دبیرستان ،ریاضی 1رشته های مهندسی و علوم پایه

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک کوانتومی 1 و2 ترمودینامیک فیزیک عمومی 1 فیزیک عمومی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک عمومی 2 فیزیک سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

نیشابور - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان