پیام حقیقی

استاد پیام حقیقی

تدریس خصوصی دروس کارشناسی و ارشد کنترل

6 سال تدریس خصوصی دروس کارشناسی و ارشد گرایش کنترل توسط دانشجوی دکتری کنترل دانشگاه خواجه نصیر. تدریس کنترل غیرخطی/ کنترل چندمتغیره/ کنترل مقاوم/ کنترل مدرن/کنترل خطی/کنترل بهینه/ شناسایی سیستم ها/ بهینه سازی محدب/ جبرخطی/ سیگنال و سیستم/ ریاضیات مهندسی/ مدارهای الکتریکی 1 و 2

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

سیستم های کنترل غیرخطی سیستم های کنترل دیجیتال جبر خطی کنترل مدرن سیستم های دیجیتال 1 و 2 سیستم های کنترل خطی مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی سیگنال ها و سیستم ها ریاضی مهندسی تجزیه و تحلیل سیستم ها

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 5 سال تدریس در تدریس یار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • 1 سال تدریس در تدریس یار دانشگاه خواجه نصیر
 • 2 سال تدریس در موسسه ماد
 • 2 سال تدریس در موسسه یکتا دانش پارسه
 • 2 سال تدریس در موسسه مدرسین تهران
 • 2 سال تدریس در موسسه تدریس خصوصی تهران دبیر

افتخارات تدریس

 • کسب نمره های بالا در دروس کارشناسی ارشد گرایش کنترل
 • تفهمیم کامل مطالب به زبان کاملا ساده

رتبه 6 کنکور دکتری گرایش کنترل 6 سال سابقه تدریس دروس دانشگاهی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1384 تا 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 1389 تا 1391
 • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل (صنعتی امیرکبیر)
 • فوق لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل (صنعتی شریف)
 • دکتری مهندسی برق گرایش کنترل (خواجه نصیر)
 • رتبه 6 کنکور دکتری گرایش کنترل
 • رتبه دوم دوران ارشد در دانشگاه شریف
 • رتبه دوم دوران دکتری در دانشگاه خواجه نصیر

نظرات شاگردان