استاد پیام حقیقی

 • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • افتخار تدریس: کسب نمره های بالا در دروس کارشناسی ارشد گرایش کنترل
 • افتخار تحصیلی: لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل (صنعتی امیرکبیر)

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 5 سال تدریس در تدریس یار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • 1 سال تدریس در تدریس یار دانشگاه خواجه نصیر
 • 2 سال تدریس در موسسه ماد
 • 2 سال تدریس در موسسه یکتا دانش پارسه
 • 2 سال تدریس در موسسه مدرسین تهران
 • 2 سال تدریس در موسسه تدریس خصوصی تهران دبیر

افتخارات تدریس

 • کسب نمره های بالا در دروس کارشناسی ارشد گرایش کنترل
 • تفهمیم کامل مطالب به زبان کاملا ساده

رتبه 6 کنکور دکتری گرایش کنترل 6 سال سابقه تدریس دروس دانشگاهی


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1384 تا 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 1389 تا 1391
 • دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1393 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل (صنعتی امیرکبیر)
 • فوق لیسانس مهندسی برق گرایش کنترل (صنعتی شریف)
 • دکتری مهندسی برق گرایش کنترل (خواجه نصیر)
 • رتبه 6 کنکور دکتری گرایش کنترل
 • رتبه دوم دوران ارشد در دانشگاه شریف
 • رتبه دوم دوران دکتری در دانشگاه خواجه نصیر