پیمان رضایی

استاد پیمان رضایی

تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع طبق کتب مرجع توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مدیریت کیفیت کنترل  پروژه سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد مدیریت مالی طرح ریزی واحدهای صنعتی اصول مدیریت و تیوری سازمان برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2 برنامه ریزی تولید آمار و احتمالات فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

فلاورجان - اصفهان اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان