پیمان میرلو

استاد پیمان میرلو

تدریس کلیه ی دروس ابتدایی و دروس ریاضی، فیزیک و شیمی دوره ی اول و دوم متوسطه توسط کارشناس ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان با قیمت مناسب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فارسی اول ابتدایی انگلیسی هشتم دبیرستان فارسی ششم ابتدایی علوم تجربی دوم ابتدایی علوم تجربی اول ابتدایی علوم تجربی سوم ابتدایی علوم تجربی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان فارسی پنجم ابتدایی فارسی سوم ابتدایی فارسی چهارم ابتدایی فارسی دوم ابتدایی علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی هشتم دبیرستان علوم تجربی هفتم دبیرستان علوم تجربی پنجم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی علوم تجربی ششم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی شیمی دوم دبیرستان شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز فردیس - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


همیشه تحصیل را راهی برای افزایش شعور دانسته ام

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • معدل فارغ اتحصیلی 17.30 از دانشگاه صنعتی اصفهان. تدریس خصوصی شیمی در دانشگاه و مسیول آزمایشگاه تکمیل شیمیایی دانشکده نساجی در دانشگاه صنعتی اصفهان.
  • ثبت مقالات در کنفرانس های داخلی و بین المللی. ترجمه ی انواع مقالات تخصصی شیمی

نظرات شاگردان