استاد محمد پیمانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس دانشگاه<br /> مدرس فنی اموزشگاه های رانندگی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه گیلان