پیمان عبدالهی

استاد پیمان عبدالهی

تدریس خصوصی دروس دبیرستان و کنکور

تدریس خصوصی توسط فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، سابقه تدریس دروس ریاضی ، فیزیک وشیمی دبیرستان جهت آمادگی امتحانات نهایی و کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی ریاضی دوم دبیرستان موازنه انرژی و مواد انتقال حرارت مکانیک سیالات شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران ورامین - تهران شهریار - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان