استاد پیمان آبشتن

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • تدریس کنکور ارشد هوافضا و قبولی شاگردان در دانشگاه های تهران
  • مشاوره ی حرفه ای و علمی در برنامه ریزی کنکور

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف 1393 تا 1395
  • دکترا مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف 1395 تا 1400