استاد مصطفی علیزاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بیش از 6 سال سابقه تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی<br /> راهنمایی بیش از 40پایان نامه تخصصی مهندسی شیمی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی شیمی از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 6 کنکور دکتر ی
  • رتبه سوم در میان دانش آموختگان تربیت مدرس