پدرام مظهر

استاد پدرام مظهر

تدریس تضمینی عربی و فیزیک دبیرستان و کنکور توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران . تدریس دروس ریاضیات پایه دانشگاهی .

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

نظرات شاگردان