پدرام گلیج

استاد پدرام گلیج

تدریس حساب دیفرانسیل و انتگرال ،حسابان هندسه، فیزیک ،شیمی، زبان دبیرستان توسط دانشجوی یکی از برترین دانشگاه های کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموز ممتاز دورهی دبیرستان با معدل 19.28 کتبی و یکی از دانشجویان ممتاز رشته برق در دانشگاه تربیت دبیر رجایی

نظرات شاگردان