پیام شهابی

استاد پیام شهابی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: نفر اول در دوره کارشناسی
  • تدریس در آتیه به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید