استاد سید پیمبرپور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

همواره جز بهترین هم ورودی های خود بودم اما از هیچ تفریح لازمی هم در زندگی صرف نظر نکردم چرا که درس خواندن روشی دارد و باید آن را یاد گرفت


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • چندین دوره تدریس خصوصی زبان فرترن و برنامه نویسی
  • دارای چندین مقاله ی علمی چاپ شده
  • معدل الف در تمامی دوره های تحصیلی
  • رتبه دو رقمی کنکور دکتری
  • رتبه دو رقمی کنکور کارشناسی ارشد
  • رتبه برتر کارشناسی