پرویز رییسی نیا

استاد پرویز رییسی نیا

تدریس ریاضیات راهنمایی و ریاضی دبیرستان و فیزیک 1 و2 ...هندسه 1و2 و تحلیلی جبر و احتمال .. حسابان ... دیفرانسیل و انتگرال...بصورت خصوصی وگروهی با بیانی قوی و مفهومی با حل مثالها و مسایل فراوان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان