دکتر پرویز کریمی

استاد دکتر پرویز کریمی

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان تا کنکورتوسط دکترزیست شناسی

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان تا کنکور، تکنیکهای تست زنی توسط دکتری زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران کاملا مفهومی 100% تضمینی ،

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب پرویز کریمی فارغ التحصیل دکتری زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران سابقه تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزشی می باشم -استاد راهنمای اینجانب دکتر نیک نام بوده که مدرس کتابهای زیست دبیرستان می باشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاههای خوارزمی و علمی و کاربردی و آموزشگاههای آزاد

نظرات شاگردان