استاد دکتر پرویز کریمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب پرویز کریمی فارغ التحصیل دکتری زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران سابقه تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزشی می باشم -استاد راهنمای اینجانب دکتر نیک نام بوده که مدرس کتابهای زیست دبیرستان می باشد


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاههای خوارزمی و علمی و کاربردی و آموزشگاههای آزاد