استاد سید پرویز موسوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

و نیز دارای مدرک کاردانی ریاضی محض از دانشکاه زنجان نیز می باشم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی سهند