فریبا عابدی

استاد فریبا عابدی

تدریس خصوصی تمامی دروس رشته انسانی در دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

منطق فلسفه جامعه شناسی 1 جامعه شناسی 2 اقتصاد دبیرستان عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان