فردین ترک فر

استاد فردین ترک فر

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات دبیرستان

سابقه تدریس در آموزشگاه های قلم چی و دریافت هدیه از این موسسه. تدریس مفهومی و عمیق ریاضیات همراه با آموزش محاسبات ذهنی ریاضی و نکات مهم و کاربردی تستی و مفهومی تدریس مفهومی جهت موفقیت در امتحان نهایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان حسابان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


اینجانب 24 ساله دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد هستم. <br /> تضمین میشود که نخوه تدریس متفاوتی را تجربه خواهید کرد که پس از جلسه اول احساس خواهد شد.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دستیار استاد جهت تدریس در داتشگاه صنعتی شریف
  • رتبه سوم ورودی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
  • رتبه 36 در کنکور کارشناسی
  • سابقه تدریس در آموزشگاه های قلم چی و دریافت هدیه از این موسسه
  • سابقه تدریس خصوصی

نظرات شاگردان