استاد فردین ترک فر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

اینجانب 24 ساله دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد هستم. <br /> تضمین میشود که نخوه تدریس متفاوتی را تجربه خواهید کرد که پس از جلسه اول احساس خواهد شد.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دستیار استاد جهت تدریس در داتشگاه صنعتی شریف
  • رتبه سوم ورودی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
  • رتبه 36 در کنکور کارشناسی
  • سابقه تدریس در آموزشگاه های قلم چی و دریافت هدیه از این موسسه
  • سابقه تدریس خصوصی