استاد فرناز نژادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی<br /> مشاور کنکور کارشناسی ارشد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه یزد