فرناز نژادی

استاد فرناز نژادی

ترجمه تخصصی مقالات مهندسی صنایع و مدیریت-تدریس دروس پایه و تخصصی مهندسی صنایع-تدریس دروس پایه رشته های فنی و مهندسی و آمار و احتمالات مهندسی و ریاضیات مهندسی -تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع مهندسی سیستم ها کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) ریاضی کنکور سراسری زبان تخصصی مهندسی صنایع ریاضی گسسته آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی حسابداری ریاضی پایه آمار ریاضی برنامه ریزی حمل و نقل شهری برنامه ریزی تولید سری های زمانی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کنترل فرآیندها کنترل  پروژه برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مهندسی فاکتورهای انسانی اقتصاد و مدیریت صنعتی طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت روش های تولید اصول مدیریت و تیوری سازمان ارزیابی کار و زمان تحقیق در عملیات ریاضی عمومی 2 ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی کنترل کیفیت آماری آمار و احتمالات

شهرهای تدریس

اراک - مرکزی

سوابق و افتخارات تدریس


رتبه ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی<br /> مشاور کنکور کارشناسی ارشد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه یزد

نظرات شاگردان