شیما مرادی

استاد شیما مرادی

تدریس خصوصی شیمی / تدریس خصوصی شیمی تدریس خصوصی شیمی تدریس تدریس خصوصی شیمی خصوصی شیمی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه اردکان

نظرات شاگردان