محمد پناه آذری

استاد محمد پناه آذری

تدریس روش هاس سریع تست زنی.تدریس دروس سال سوم نهایی.آموزش کامل و عمیق دروس و عمیق شدن در مفاهیم و آموزش مفهمومی دروس

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ماشین های الکتریکی 1 و 2 الکترونیک سیگنال ها و سیستم ها الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان