پدیده کریمی

استاد پدیده کریمی

تدریس زیست ، شیمی، ژنتیک و زبان انگلیسی

تدریس مفهومی و نکته به نکته زیست، شیمی و ژنتیک، سلولی مولکولی، زبان انگلیسی و دروس مرتبط

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

انگلیسی هشتم دبیرستان انگلیسی هفتم دبیرستان انگلیسی نهم دبیرستان انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی انگلیسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان گرامر زبان انگلیسی شیمی پیش دانشگاهی شیمی دوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری شیمی عمومی شیمی سوم دبیرستان زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیست شناسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات تحصیلی

  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • عضو دانشجوهای ممتاز و استعداد درخشان در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
  • رتبه 4 کنکور سراسری دکتری
  • رتبه یک کنکور دکتری دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان