استاد هدایت بازافکن

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغالتحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید چمران اهواز<br /> <br /> سابقه ی تدریس به عنوان حل التمرین در دانشگاه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید چمران اهواز