امید فیضی

استاد امید فیضی

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی فیزیک دبیرستان و دانشگاهی توسط ارشد دانشگاه شهید بهشتی و مدرس آموزشگاه متین و موسسه داده کاوان آماره

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک مکانیک کوانتومی 1 و2 الکترومغناطیس فیزیک کنکور سراسری فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان