مصطفی تدینی

استاد مصطفی تدینی

کلیه دروس دانشگاهی رشته نرم افزار

و تدریس زبانهای برنامه نویسی مختلف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی کامپیوتر هوش مصنوعی مهندسی نرم افزار 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی

نظرات شاگردان