استاد امید نیکوصفت

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مسلط به شیوه های آموزشی نوین
  • رتبه اول در دوره کارشناسی
  • سابقه تدریس در تهران و قم