امید نیکوصفت

استاد امید نیکوصفت

حس شیرین علم آموزی + توانمند شدن در فهم درس + توانمندی در حل مسایل + آشنایی با کاربرد مواد درسی در زندگی را با هم تجربه خواهیم کرد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی تجزیه شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان شیمی آلی فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی کنکور کارشناسی ارشد شیمی

شهرهای تدریس

تهران - تهران قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • مسلط به شیوه های آموزشی نوین
  • رتبه اول در دوره کارشناسی
  • سابقه تدریس در تهران و قم

نظرات شاگردان