عمران زینتی

استاد عمران زینتی

تدریس درس فیزیک دوره دبیرستان+انجام پروژه های محاسباتی با متلب

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک پیش دانشگاهی کاربرد کامپیوتر در فیزیک

شهرهای تدریس

مریوان - کردستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه رازی کرمانشاه

نظرات شاگردان