امید یزدانی

استاد امید یزدانی

تدریس خصوصی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در آبادان و خرمشهر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 دینامیک ماشین طراحی اجز ا 1 و 2 مکانیک سیالات انتقال حرارت ترمودینامیک دینامیک مقاومت مصالح استاتیک

شهرهای تدریس

خرمشهر - خوزستان آبادان - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان