امید رحمانی راد

استاد امید رحمانی راد

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان و کنکور توسط دانشجوی دانشگاه سراسری رشته ی مهندسی شیمی ...................................................................

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی تجزیه شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

سمنان - سمنان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه سمنان

نظرات شاگردان