استاد امید پوراسماعیل

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی بمدت 8 سال تاکنون- فارغ التحصیل دانشگاه سراسری دانشگاه تهران سال 86 رشته مهندسی عمران سازه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران