امید احدپور جولندان

استاد امید احدپور جولندان

مثال : تدریس دروس حسابرسی حسابداری مالی - حسابداری صنعتی- استاندارهای حسابداری حسابداری شرکتها و غیره

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان

شهرهای تدریس

تالش - گیلان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان