حمیدرضا پازکی

استاد حمیدرضا پازکی

تدریس دروس و نرم افزارهای آماری - طراحی، مشاوره و آنالیز آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم انسانی، علوم زیستی، مهندسی کشاورزی، علوم پزشکی و ... SPSS, SAS, minitab, lisrel, R

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات آمار ریاضی

شهرهای تدریس

زنجان - زنجان ابهر - زنجان تهران - تهران قزوین - قزوین تاکستان - قزوین

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس ارشد اصلاح نباتات

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی از دانشگاه زنجان

افتخارات تحصیلی

  •  ارایه سمینار آمار از دیدگاه کشاورزی: دانشکده علوم دانشگاه زنجان – گروه آمار و ریاضی
  •  ارایه سمینار مفروضات تجزیه واریانس: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
  •  انجام بیش از 200 پروژه آماری در زمینه‌های علوم کشاورزی، علوم زیستی و علوم انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
  •  طراح سوال نرم‌افزار SAS و SPSS در فنی و حرفه‌ای
  •  مدرس نرم‌افزار SAS و SPSS در فنی و حرفه‌ای

نظرات شاگردان