استاد حمیدرضا پازکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 3 سال تدریس در سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان
 • 1 سال تدریس در جهاد دانشگاهی

افتخارات تدریس

 • کسب رتبه دو رقمی دانشجویان در کنکور ارشد
 • کسب نمرات عالی دانشجویان در آزمون های پایان ترم

کارشناس ارشد اصلاح نباتات ده سال سابقه تدریس و مشاوره دروس و نرم افزارهای آماری در رشته های مختلف علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پزشکی، علوم کشاورزی


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه زنجان 1383 تا 1387
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه زنجان 1388 تا 1391

افتخارات تحصیلی

 •  ارایه سمینار آمار از دیدگاه کشاورزی: دانشکده علوم دانشگاه زنجان – گروه آمار و ریاضی
 •  ارایه سمینار مفروضات تجزیه واریانس: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 •  انجام بیش از 200 پروژه آماری در زمینه‌های علوم کشاورزی، علوم زیستی و علوم انسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 •  طراح سوال نرم‌افزار SAS و SPSS در فنی و حرفه‌ای
 •  مدرس نرم‌افزار SAS و SPSS در فنی و حرفه‌ای