نوید پناهی

استاد نوید پناهی

تدریس ریاضی و فیزیک

تدریس مفهومی و تخصصی آسوده، توانا و شاد در روزهای امتحان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فناوری مازندران

نظرات شاگردان