استاد نیما کوهستانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سه سال سابقه در تدریس خصوصی -مدرس دانشگاه سراسری و آزاد


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی