استاد نیما بحرینی بهزادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

در سال 1381 از دانشگاه علم و صنعت ایران فارغ التحصیل شدم و تا کنون مشغول تدریس به عنوان عضو هیات علمی یکی از دانشگاههای شمال کشور بوده ام .در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری در شهر تهران هستم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت ایران