نیما بحرینی بهزادی

استاد نیما بحرینی بهزادی

تدریس دروس دبیرستانی و دانشگاهی فیزیک توسط مدرس دانشگاه با 13 سال سابقه تدریس دروس مختلف دانشگاهی و دبیرستانی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مکانیک کوانتومی 1 و2 الکترومغناطیس ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 فیزیک کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


در سال 1381 از دانشگاه علم و صنعت ایران فارغ التحصیل شدم و تا کنون مشغول تدریس به عنوان عضو هیات علمی یکی از دانشگاههای شمال کشور بوده ام .در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری در شهر تهران هستم.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان