استاد نیما اسماعیلی برنتی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شیراز
  • تدریس در دانشگاه محمد باقر ساری به مدت 2 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید