زهرا نیک سیرت

استاد زهرا نیک سیرت

آموزش زیان عربی

رتبه اول در مقطع دیپلم، جزء استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان، و پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد، جزء استعدادهای درخشان و رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

قرآن و تعلیمات دینی سوم دبیرستان زبان عربی کنکور سراسری عربی پیش دانشگاهی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی نهم دبیرستان عربی هشتم دبیرستان عربی هفتم دبیرستان

شهرهای تدریس

بهبهان - خوزستان اهواز - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید چمران اهواز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول در مقطع دیپلم، جزء استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان، و پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد، جزء استعدادهای درخشان و رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران

نظرات شاگردان