سپیده نیک رو

استاد سپیده نیک رو

تاریخ و ادبیات فارسی کلاسیک و مدرن

تدریس انواع دروس مرتبط با حوزه ادبیات فارسی ،تدریس عربی ، برگزاری کارگاه شعر.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی پیش دانشگاهی عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی دوم دبیرستان علوم انسانی عربی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی نهم دبیرستان عربی هشتم دبیرستان عربی هفتم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 آرایه های ادبی زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پیش دانشگاهی ادبیات فارسی سوم دبیرستان ادبیات فارسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان