استاد علیرضا نیک منش

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

سعی کرده ام تا دروس را به صورت مفهومی یاد بگیرم و در کنار درس با صنعت هم ارتباط داشته باشم و نزد اساتیدی که در صنعت سوابق بعضا بیست ساله داشته اند دوره های برق صنعتی و plc را شرکت کرده ام.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تفرش